Ne jemi të parët në: Kosovë, Maqedoni dhe Mal të zi. Sepse jemi të sinqertë, të besueshëm dhe korrekt në punë.

Ne kryejm këto shërbime:

Bëjmë hapjen e bunareve – puseve për ujë me gypa të Betonit dhe me gypa të Plastikës në të gjitha llojet e tokës dhe në guri. Ne posedojmë makinerinë më moderne për hapjen e bunareve – puseve dhe për shpime tjera siç janë: Shpime të piloteve dhe mikro piloteve, shpime gjeologjike dhe shpime gjeomekanike.
Prodhues i gypave të plastikës për ujësjellës dhe kanalizim prej Ø20mm – Ø315mm
Prodhues i gypave PVC për bunare – puse të Thellë dhe paisje tjera.

Strategjia
Plani
Implementimi
Puna jonë

Shërbimet tona:

Shpimi i një pusi është një investim që vlen të investohet, pavarësisht nëse keni nevojë për ujë të pijshëm ose teknik. Ne kemi makineritë më moderne për shpimin e puseve dhe jemi gjithashtu të pajisur për shpime gjeotermale, uljen e niveleve të ujërave nëntokësore, kërkime hidrogjeologjike dhe testime gjeofizike në terren.

Shpimi i puseve të ujit me makinë siguron furnizimin me ujë. Kostoja e shpimit të një pusi varet nga diametri, thellësia dhe struktura e tokës.

Një pus është një objekt hidrogeologjik që siguron ujë të pijshëm ose teknik. Puset mund të hapen gjithashtu për të monitoruar ujërat nëntokësore. Sipas strukturës, puset mund të jenë të zakonshëm, artezianë dhe subartezianë. Sipas metodës së shpimit, ne i ndajmë ato në tre metoda, shpimin e puseve me metodën e goditjes, shpimin e puseve me metodën rrotulluese, si dhe kombinimin e këtyre dy metodave.

Shpimi makinerik i të gjitha llojeve të puseve të ujit të pijshëm dhe teknik me garanci. Gërmimi profesional i të gjitha diametrave, ndikimit, metodave të rrotullimit dhe metodave të kombinuara të gërmimit të puseve.

Ne kryejmë punën e gërmimit të puseve me makinë në të gjithë territorin e Kosovë, Maqedonis veriore dhe Malit të zi me çmime të favorshme.

Hapja e Puseve

Hapja e Pilotave

Prodhimi i Gypave

6 Arsyet Pse Duhet të na Zgjedhni

Sepse ne kemi zgjedhur 6 arsyet kryesore për të na zgjedhur. Shikoni më poshtë:
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Më shum se 35 vite përvoj

Ndër kompanit e para ne rajon. Përkushtimi në pune dhe përvoja jonë na bënë të jemi shumë korret dhe profesional, ky eshte misioni yne kryesor.
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Punë profesionale

Sigurohemi që çdo punë të jetë përmbushur në standardet më të larta pavarësisht nga madhësia ose kompleksiteti i projektit.
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Mbi 30 punëtor të trajnuar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eget tortor vel sem semper gravida. Ut posuere.
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Kujdesi ndaj klientit

Shërbim i përgjegjshëm dhe i respektueshëm ndaj klienteve, fokusi yne eshte qe te ju krijojm nje zgjidhje afatgjate per kerkesene tyre..
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Koha e projektit

Ne jemi në gjendje të përfundojmë projektet tona në kohë sepse kemi profesionistë cilësorë që punojnë në projektin tuaj.
Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Ne punën tonë japim garancion

Proceset tona të brendshme sigurojnë që kontrollet e rregullta të kryhen në secilën fazë të projektit, kështu që projekti juaj kryhet sipas standardeve tona të cilësisë së lartë.

Error: Contact form not found.

A jeni gati ?

Thirr tani

Dërgo e-mail

external

Komplast Group është biznes Familjar

  • Komplast Group është një biznes familjar, me 35 vjet përvoj që shërbejmë me suksese në: Kosovë, Maqedoni dhe Mal të zi. Familja dhe ekipi ynë krenohen sepse i bëjmë klientët të buzëqeshin dhe të na falënderojnë kur projekti ka përfunduar dhe jemi me fat që kemi shumë klientë që tani janë miqtë tanë.
  • Pothuajse tri dekada e gjysme përvojë në shpime te puseve per uje, shpime per pilota hulumtime gjeologjike dhe gjeomekanike prodhimin e gypave ujesjelles, kanalizimdhe gypave PVC per bunare ekspertiza jonë përfshin një sërë disiplinash. Kështu që ju përfitoni nga përvoja jonë e gjerë, pavarësisht nga nevojat tuaja..
external

E licensuar: ISO 9001:2015

Bureau Veritas Certification

  • Komplast Group – është e licensuar nga Bureau Veritas Certification me ISO 9001:2015 për Prodhimin e Gypave të Plastikës për Puse (bunara), për kanalizime dhe për ujësjellës. Shpimin e Puseve (bunareve) për Ujë, Vrimave për Shtylla (Pilota), Hulumtime Gjeologjike dhe Gjeomekanike.
  • Duke klikuar butonin e mëposhtëm ju mund ta vërtetoni Certifikaten e lëshur nga Bureau Veritas Certification
external

MODERN

Katalogu, Shtator 2020

  • Pas kerkesave te shumta nga klientet, Komplast Group e ka te dizajnuar katalogun e ri. Ne kete katalog perfshihen te gjitha sherbimet tona.
  • Per ta hapur ju duhet te klikoni ne butonin e me poshtem:

Të pajisur me të gjitha makinerit e nevojshme!

Punët kryhen në të gjitha terent e forta, hapja e puseve bëhet me gypa të betonit dhe të plastikës

Mbi 15 makineri

Mbi 15 mikeneri të ndryshme me performancë të lartë dhe standarde botërore.

Hapja behet me

Hapja e puseve – bunareve bëhet me gypa të plastikes dhe të betonit në të gjitha terenet.

Punimet me telekomand

Makinerit tona kanë teknologji të fundit – dhe puna e tyre bëhet me telekomand.

A jeni gati ?

Thirr tani

Dërgo e-mail